Betekenisvolle zorg door
focus en verbinding

Buro Anders staat voor betekenisvolle zorg voor cliënt, medewerker én organisatie. Wat ons drijft is om de zorg voor alle betrokkenen beter, leuker en gezonder te maken.

Onze opdrachtgevers hebben voortdurend met uitdagingen te maken: onder andere lange wachtlijsten, nijpende personeelstekorten, burn-out onder medewerkers, en verschillende financieringspotjes en -budgetten die haaks lijken te staan op de zorgbehoefte.

Het lijkt of er tegengestelde belangen zijn. Wij horen van behandelaren ‘het beleid moet steeds weer anders’ of ‘ik wil mijn vak uitoefenen en geen protocol afdraaien’. Managers zeggen ‘de productie moet hoger’ of ‘de registratie beter’. Terwijl cliënten zich niet gehoord voelen; zij geven aan ‘ik ben geen stoornis, ik wil gewoon geholpen worden’ of ‘hoe kom ik de wachttijd door?’. Hoge werkdruk en te weinig afstemming versterken het onbegrip voor en naar elkaar.

Een toenemende complexiteit vraagt om nog niet eerder bewandelde paden en nieuwe oplossingen, om het ANDERS te doen. Hoe anders? Het vraagt om nieuwe verbindingen. Succes valt of staat met de kwaliteit van de interactie binnen een instelling en tussen instellingen. Je hebt elkaar nodig om betekenisvolle zorg te kunnen bieden, maar hoe vind je elkaar en hoe versterk je elkaar?

Bekijk de video

We geloven in

Binnen Buro Anders geloven we in een systeemaanpak en zoeken we de interactie juist op.
Wij kennen de zorg van binnenuit en kijken en denken anders. Wij werken vanuit een systemische blik en verbinden daarin onze kennis, kunde en ervaring op organisatorisch, bedrijfskundig en zorginhoudelijk vlak. Wij begrijpen zowel het perspectief van de behandelaar als van de manager en bestuurder. Deze verbinden wij aan elkaar om betekenisvol te zijn vanuit één gezamenlijk perspectief. Dat zit in ons DNA, en dat is waar we voor gaan.

Wat we bieden

Voor instellingen binnen GGZ, VG en Jeugdzorg met een noodzaak of ambitie het anders te doen bieden wij:

 • Integraal inzicht in de performance van de medewerker gerelateerd aan de best passende zorg voor de cliënt vanuit een financieel gezonde en werkbare organisatie.
 • Verduidelijking van de visie en strategie. In co-creatie met medewerkers op alle niveaus komen we tot de kern die wordt herkend en uitgedragen binnen én buiten de organisatie.
 • Versterking van verbindingen en samenwerkingen door helderheid te scheppen in structuren, processen, rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Hoe we werken

Verwacht van ons niet een boekwerk met verbeterpunten of een blauwdruk waar we altijd mee werken. Hoe werken we wel?

We creëren ruimte om samen je vraagstuk te verkennen, te verdiepen en te structureren. We kijken door een andere bril. Een bril waarmee je de samenhang van ogenschijnlijk tegengestelde belangen ziet. We verbinden deze belangen zodanig dat deze elkaar versterken. Vervolgens brengen we samen focus aan om gericht stappen voorwaarts te zetten.

Onze betrokkenheid gaat zowel over praktische en werkbare oplossingen voor het actuele vraagstuk, als ook over de ontwikkeling van je organisatie op langere termijn. Wij leren je beter kennen, en jij ons. Wij vinden het belangrijk dat verandering ook beklijft en bieden onze commitment en nazorg als vertrouwde partner.

Onze aanpak herken je aan:

 • Een open, systemische blik op je organisatie met oog voor boven- en onderstroom.
 • Co-creatie met medewerkers op alle niveaus waarin belangen van cliënt, behandelaar, bedrijfsvoerder en bestuurder zijn vertegenwoordigd en verbonden.
 • Samenhang en evenwicht in waarde en betekenis creëren voor cliënt, medewerker én organisatie.
 • Gestructureerde aanpak waarin we samen de fasen Diagnose, Ontwerp, Verandering en Evaluatie afstemmen.
 • Samenwerking om iets in beweging te zetten. We helpen je bij het doorlopen van het proces, maar nemen niet het proces uit handen.
 • Coaching en begeleiding van medewerkers (individueel, in en tussen teams) om hen te versterken in de uitvoering van hun rol en hun zelflerend vermogen te vergroten.

Wij kijken, luisteren, observeren vanuit authenticiteit, passie voor het vak en jarenlange ervaring in de zorg. Met een open blik en commitment zetten we ons in om samen met jou het verschil te maken. Voor nu, en in de toekomst.

Wat we brengen

De gehele organisatie, zowel bedrijfsvoering als behandeling, versterkt elkaar en werkt als 1 team samen. Medewerkers weten waar ze aan toe zijn en hebben de plek die past, zodat zij de best passende zorg bieden aan de cliënt.

Kortom een wendbare organisatie met een duidelijke richting en een sterke onderlinge samenwerking tussen behandeling en bedrijfsvoering om meerwaarde te realiseren voor de cliënt, de medewerker en organisatie.

Wie we zijn

Buro Anders is echt anders! Wij, Job en Barbara, hebben elkaar gevonden in onze gezamenlijke veranderkundige ervaring vanuit de zorg en bedrijfskunde. Deze combinatie maakt Buro Anders onderscheidend, evenals onze aanpak die zich richt op advies én realisatie.

Wij hebben Buro Anders opgezet, maar zijn zeker niet alleen. Marlies van The First Penguin is een nauw betrokken en waardevolle partner. Ook werken wij samen met Buro Beter en een uitgebreid netwerk van gedragswetenschappers, bedrijfsvoerders, bestuurders, coaches en procesbegeleiders. Bovendien hebben we ook een persoonlijk warm en actief netwerk waarmee wordt samengewerkt. Zo zijn we altijd in staat de juiste experts aan je vraagstuk te verbinden.

Barbara Bertina-van Lokven

Barbara Bertina-van Lokven

Job over Barbara
Barbara is betrokken, authentiek en kundig met een unieke combinatie van kennis en ervaring als psychotherapeut én als directeur en bestuurder. Zij verdiept zich in de ander, in de organisatie, en weet deze te verbinden en versterken met een natuurlijke balans tussen mensgericht kijken en resultaatgericht handelen. Barbara geeft vertrouwen en daagt uit tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie. Zij is in staat om de grote lijnen uit te zetten en te borgen met aandacht voor details en heldere communicatie. Barbara is vakkundig met de behandelinhoud binnen verschillende instellingen in onder andere (S)GGZ en verslavingszorg, en vanuit haar eigen praktijk. Als bestuurder en directeur binnen diverse instellingen is Barbara bekend en ervaren met de strategische uitdagingen en bedrijfsvoering. Graag gaat Barbara met je in gesprek over jouw (zorg)vraag. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Barbara.

Job Lentjes

Job Lentjes

Barbara over Job
Job is een luisteraar die graag vragen stelt en van een goed gesprek houdt. Hij heeft een natuurlijke interesse om meer te willen weten over jou en je vraagstuk, en om je te triggeren anders te kijken, denken en doen. Daaruit ontstaan vaak verrassende inzichten, die jou in staat stellen zelf de uitdagingen aan te gaan waarvoor je staat: in de organisatie en als persoon. Job is een ervaren, vertrouwde adviseur en programmamanager bij organisaties met vragen over organisatie-ontwikkeling en verandermanagement. Hij heeft zijn sporen verdiend bij onder andere Twynstra Gudde en Achmea voordat hij als zelfstandige verschillende organisaties begeleidde bij hun veranderproces. Als ondernemer heeft hij vanuit Buro Beter ervaring opgedaan met de gezondheidszorg. Deze brengt hij samen met zijn bedrijfskundige ervaring graag in binnen de zorg. Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Job.

Samenwerkingspartners

 • website door Wielands
 • animatie door Marie Anne Faustinelli